การจัดส่งสินค้า

  1. คิดค่าจัดส่ง 0 บาท * หากยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 500 บาท/ครั้ง  
  2. จัดส่งฟรีโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออื่นๆ 3 - 5 วันทำการ สำหรับยอดสั่งซื้อต่อครั้งเกิน 500 บาทแต่ไม่ถึง 1,000 บาท
  3. จัดส่งฟรีโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออื่นๆ 3 - 5 วันทำการ สำหรับยอดสั่งซื้อต่อครั้งเกิน 1,000 บาท
  4. การจัดส่งแบบด่วนพิเศษ 1 - 3 วันทำการโดยบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ ทางร้านคิดค่าส่งเพิ่มตามอัตราของบริษัทนั้น ๆ **
  5. จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น


หมายเหตุ  * โปรโมชั่น ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำตลอดปี 2566

                  ** ธนูที่มีความยาวเกิน 150 ซม. เป็นความยาวที่เกินมาตรฐานพัสดุปกติทำให้การส่งแบบด่วนพิเศษอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 - 400 บาท